Tjenester

Bevisste på kvalitet på arbeidet, sammspill med kunden og effektivitet.

Dette gjør vi

Alt innen graving

Vi graver det du ønsker! Graving av grøfter, veier, hus og hyttetomter, planering og pynting av plen og uteområder. Muring av støttemurer av gråstein eller Recon med mer.

Grunnarbeid

Oppbygging og masseutskifting av veier, gårdsplasser og tomter. Sammen med våre samarbeidspartnere tilbyr vi totalleveranse på graving av tomter med ferdig støpt ringmur/betongplate og mindre betongarbeider.

Transport

Vi transporterer alle masser til ditt prosjekt. Grus, pukk, fyllmasse, jord, stein og det du måtte ønske og transportere.

Vann og kloak

Vi skifter ut ditt VA anlegg, både for privat og kommune. Vi tilbyr også graving av grøfter, montering av kummer og rør. Vi stiller med ADK sertifikat.

Salg av matjord, grus og pukk

Vi formidler alle masser til ditt prosjekt. Fyllmasser, grus, pukk, stein, jord murstein, heller, belegningsstein med mer.

Veivedlikehold

Vi tilbyr vedlikehold av veier, plasser og annet. Vi kan også hjelpe deg med grøfterensk, stikkrenne bytting, grusing, høvling og salting.

Hvorfor vente?

Kom i gang med prosjektet ditt nå.

Kontakt oss

Ta kontakt for en hyggelig prat og ett godt tilbud.